PARTNERZY

AUGUSTOWSKIE CENTRUM  EDUKACYJNE

Nasza szkoła razem wzniesiona w 1967 roku jako Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego. Do roku 2002 istniała jako  Zespół Szkół Budowlano – Elektrycznych .
Uchodźca Rady Powiatu z dniem 4.02.2002 r. powstało

Augustowskie Centrum Edukacji. W związku z opowiadaniem przeszło 4000 absolwentów.

W Augustowskim Centrum Edukacji funkcjonują szkoły dla młodzieży:

  • Technikum nr 1 (4 letnia szkoła ponadgimnazjalna);
  • I Liiceum Profilowane (3 letnia szkoła ponadgimnazjalna);
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (szkoła ponadgimnazjalna z 2 letnim i 3 letnim cyklem kształcenia);
  • Technikum Uzupełniające nr 1 (3 letnie, po szkole zawodowej);
  • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (2 letnie, po szkole zawodowej).

Od początku odpowiedzialności za pracę rozwija się, wprowadzane są nowe kierunki kształcenia. Dzięki zgromadzonym uczniom i doświadczonym praktykom naukowym i praktycznym zdobywają wiedzę i doświadczenie. Są w naszej szkole uczy się około 1300 osób pokrewnych.

Zatrudniani są specjaliści przygotowujący młodzież do wykonywania zawodów i wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Pracuje w jednostkach, mikroprocesorową, elektryczną, gastronomiczną, mechatroniczną i ośmioma pracowniami komputerowymi, połączonymi w lokalnie sieć z dostępem do Internetu.