Nasze cele, misja

NASZE PRIORYTETOWE CELE:

 •  Będziemy nieustannie pracowali nad podnoszeniem poziomu augustowskiej siatkówki,
 •  Będziemy budowali system szkolenia w „AKADEMII SPORTÓW DRUŻYNOWYCH”  we wszystkich kategoriach wiekowych,
 •  Będziemy pracowali nad atrakcyjnością widowisk sportowych,
 •  Będziemy doskonalili już sprawdzone formy działania,
 •  Będziemy organizowali imprezy sportowe, za priorytet przyjmując bezpieczeństwo widzów i zawodników.

„MISJA” UKS CENTRUM ODNOŚNIE SEKCJI MŁODZIEŻOWYCH:

 • Tworzenie profesjonalnego programu edukacyjno – sportowego,
 • Popularyzowanie wśród młodzieży aktywnego spędzania czasu wolnego, poprzez uczestnictwo w obozach sportowych, treningach i rozgrywkach ligowych,
 • Promocja sportu, a w szczególności gier zespołowych, wśród augustowskich dzieci i młodzieży,
 • Szerzenie idei FAIR PLAY wśród młodych ludzi,
 • Nauka współzawodnictwa sportowego poprzez udział w oficjalnych rozgrywkach,
 • Zapobieganie patologiom społecznym i uzależnieniom.