Darczyńcy

AUGUSTOWSKIE CENTRUM EDUKACYJNE

Nasza szkoła została wzniesiona w 1967 roku jako Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego.  Do roku 2002 istniała jako Zespół Szkół Budowlano – Elektrycznych.
Uchwałą Rady Powiatu z dniem 4.02.2002 r. powstało

Augustowskie Centrum Edukacyjne, które jest największą placówką edukacyjną w Augustowie. W historii istnienia (łącznie z ZSB-E) jego mury opuściło przeszło 4000 absolwentów.

W Augustowskim Centrum Edukacyjnym funkcjonują szkoły dla młodzieży:

  • Technikum nr 1 (4 letnia szkoła ponadgimnazjalna);
  • I Liiceum Profilowane (3 letnia szkoła ponadgimnazjalna);
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (szkoła ponadgimnazjalna z 2 letnim i 3 letnim cyklem kształcenia);
  • Technikum Uzupełniające nr 1 (3 letnie, po szkole zawodowej);
  • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (2 letnie, po szkole zawodowej).

Od początku swej pracy szkoła rozwija się, wprowadzane są nowe kierunki kształcenia. Dzięki umiejętnościom i doświadczeniu nauczycieli oraz dobrze przygotowanej bazie dydaktycznej uczniowie mogą zdobywać bogatą wiedzę teoretyczną i praktyczną w wybranych zawodach. Obecnie w naszej szkole uczy się około 1300 uczniów oraz pracuje ponad osiemdziesięciu nauczycieli.

Zatrudnieni są specjaliści przygotowujący młodzież do wykonywania zawodu oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Szkoła dysponuje pracowniami przedmiotowymi, pracowniami zajęć praktycznych, pracownią elektroniczną, mikroprocesorową, elektryczną, gastronomiczną, mechatroniczną oraz ośmioma pracowniami komputerowymi, połączonymi w lokalną sieć z dostępem do Internetu.

Miasto Augustów

Augustów jako miasto obejmuje 81 km2 powierzchni, z czego 35% stanowią lasy i 26% wody, leży w zasięgu obszaru „Zielonych Płuc Polski”, umiejscowiony jest pomiędzy: Wigierskim i Biebrzańskim Parkiem Narodowym, na skraju Puszczy Augustowskiej, pomiędzy dwoma ciągami jezior rynnowych w sąsiedztwie złóż borowin i wód mineralnych. Obszar o wysokich i unikalnych walorach środowiska przyrodniczo – krajobrazowego, na które składają się: klimat, urozmaicona rzeźba terenu, wody powierzchniowe, bogaty świat zwierzęcy oraz rozbudowana szata roślinna, zawierająca rzadkie gatunki roślin.

Tę uroczą okolicę wyrzeźbił przed dwunastoma tysiącami lat lądolód, który wielokrotnie nasuwał się na te tereny. Najbardziej widoczne są działania zlodowacenia Wisły, dawniej zwanego bałtyckim, występującego 23-12 tysięcy lat temu. Lądolód stadiału głównego naniósł olbrzymie zwały piasku, usypując rozległą równinę sandrową, przykrywając pagórki z poprzedniego zlodowacenia.

Według podziału fizyczno – geograficznego Augustów leży na Pojezierzu Litewskim, w zachodniej części Równiny Augustowskiej. Miasto zlokalizowane jest nad rzeką Nettą, na zachodnim skraju Puszczy Augustowskiej. Puszcza Augustowska jest jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce. Zajmuje powierzchnię ok. 100 tyś. ha i otacza Augustów z trzech stron: od północy, południa i wschodu. Warta jest szczególnej pieczy i ochrony między innymi jako miejsce występowania wielu rzadko występujących gatunków roślin i zwierząt.

W Puszczy Augustowskiej dominują drzewa iglaste: sosna i świerk, które stanowią doskonały filtr oczyszczający, a także wzbogacają powietrze w tlen, olejki eteryczne i fitocydy. Czynniki te działają bakteriobójczo, normalizują ciśnienie i rytm serca.

Oprócz drzew iglastych (sosna, świerk, modrzew) w Puszczy Augustowskiej występują również brzozy, klony, graby, lipy i inne.

Można by sądzić, że las jest po prostu zbiorowiskiem drzew. Wystarczy jednak wejść do niego, by zobaczyć, jak bardzo niesłuszny byłby taki pogląd. Las to także „dom” wielu zwierząt, a w Puszczy Augustowskiej jest ich bardzo wiele. Najpopularniejsze gatunki to: jelenie, sarny, dziki, głuszce, cietrzewie, lisy, kuny, łasice i wiele innych.

Jest też wiele zwierząt objętych ochroną gatunkową. Najważniejsze z nich to: łabędź głuchy, puszczyk, puchacz, jeż, bóbr, zimorodek, słowik rdzawy, wiewiórka, kruk, rybołów, myszołów, zaskroniec, perkoz, kormoran czarny, ryś i wiele innych.

Takie bogactwo zwierzyny łownej i ptactwa umożliwia realizację rozmaitych zainteresowań jak myślistwo, rybołówstwo czy foto- safari.

Wiosną w augustowskich lasach spacerować można po fioletowych dywanach przylaszczek przetykanych białymi zawilcami. Natomiast latem delektować się smakiem jagód, poziomek, żurawin czy dzikich malin. Amatorzy grzybobrania też nie mogą narzekać. W lasach jest mnóstwo gatunków grzybów m.in.: borowiki, podgrzybki, kurki, maślaki, zielonki- to tylko nieliczne gatunki.

Wśród roślin objętych ochroną należy wymienić: wilcze łyko, lilię złotogłów, sasanki, widłak, cis pospolity i wiele innych.

Wody stanowią jedną z głównych atrakcji regionu północno – wschodniej Polski. Region ma 55 jezior, których łączna powierzchnia wynosi 3855,05 ha. Region Augustowszczyzny leży w dolinie Biebrzy. Zbiorniki wodne są pochodzenia polodowcowego i większość jezior ma kształt rynnowy, czyli niedużą powierzchnię i są stosunkowo głębokie, mają przeważnie kierunek równoleżnikowy. Zasilane są przez rzeki i źródła a w mniejszym stopniu zaś przez wody opadowe.

Główną rzeką przepływającą przez Augustów jest rzeka Netta o długości 10 km, która jest główną linią dopływu wód. Do mniejszych rzek regionu należą: Klonownica (najkrótsza rzeka w Europie 0,5 km), Blizna, Szczeberka, Rospuda, Czarna Hańcza, Olszanka. Wszystkie te rzeki wraz z jeziorami i Kanałem Augustowskim tworzą doskonałe szlaki wodne wykorzystywane przez żeglarzy, kajakarzy i wędkarzy oraz regularną żeglugę.

Wody są czystsze niż w innych regionach kraju. Ma na to wpływ szata roślinna, przepływ substancji zanieczyszczających filtrowanych przez roślinność, ale i słabo rozwijający się przemysł. Może nie są krystaliczne, ale wystarczająco czyste dla wybrednych pod tym względem gatunków ryb – węgorza i sielawy, a w niedalekich Serwach – siei i stynki. Cierpliwi miłośnicy wędkarstwa mogą złowić karpia, leszcza, szczupaka, płoć, karasia, lina, suma, ukleję itp.

Powiat Augustowski …

… położony jest w północno – wschodniej części Polski w województwie podlaskim, zajmuje powierzchnie 1658 km2, którą zamieszkuje ok. 60 tys. osób. W jego skład wchodzą miasto Augustów, miasto i gmina Lipsk oraz gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka, Płaska i Sztabin. Do podstawowych atutów tej części kraju należą: zróżnicowany krajobraz polodowcowy, rozległe lasy, niska gęstość zaludnienia oraz interesujące pomniki dziedzictwa kulturowego. Teren ten to jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych Polski, przyciągający wielu turystów. Miasta i gminy należące do powiatu augustowskiego posiadają wyjątkowe walory przyrodnicze, turystyczne i uzdrowiskowe, które umożliwiają uprawianie różnorodnych form turystyki aktywnej (wycieczki rowerowe, krajobrazowe, żeglarstwo, kajakarstwo, windsurfing) i wiejskiej (agroturystyka, ekoturystyka). Ponadto w Augustowie znajduje się jedyny w Polsce profesjonalny wyciąg elektryczny narciarstwa wodnego.
Na terenie powiatu istnieje 10 rezerwatów przyrody, 55 jezior oraz Kanał Augustowski łączący dwa systemy wodne rzek Wisły i Niemna.Licznie występujące jeziora z niezwykle bogatą linią brzegową są charakterystyczną cechą Ziemi Augustowskiej. Położone wśród lasów, tworzą wraz z łączącymi je rzekami oraz Kanałem Augustowskim malownicze szlaki turystyczne i doskonałą bazę do uprawiania sportów wodnych.
Powiat augustowski posiada największą w województwie podlaskim bazę noclegową – 48 obiektów (hotele, pensjonaty, schroniska, stanice, campingi, sanatoria, pola biwakowe) – łącznie ponad 7 tys. miejsc noclegowych. Bardzo prężnie na terenie powiatu augustowskiego rozwija się agroturystyka. Działalność prowadzi ok. 80 gospodarstw, posiadających łącznie ponad 900 miejsc noclegowych. W ofercie oprócz noclegów znajduje się wiele dodatkowych atrakcji, np. kuchnia regionalna, ogniska i kuligi itp.