Sponsorzy

 

Miasto  Augustów

Augustów jako miasto obejmuje 81 km 2  powierzchni, z czego 35% stanowi lasy i 26% wody, leży w zasięgu obszaru „Zielonych Płuc Polski”, umiejscowiony jest między: Wigierskim i Biebrzańskim Parkiem Narodowym, na skraju Puszczy Augustowskiej, dwóch różnych ciągłych zamkniętych w sątwie złóż borowin i wód mineralnych. Obszar górny i dolny świat przyrodniczo – krajobrazowego, górnego i dolnego biegu rzeki.

Tę uroczą okolicę wyrzeźbił przed dwunastoma tysiącami lat lądolód, który wiele nasuwał się na te tereny. Dowiedz się więcej Wisły, dawniej zwanego p-lateksu, dziękuję 23-12 tysięcy lat temu. Lądolód stadiony główny naniósł się na olbrzymie, zwałając rozrzutkę na piasek, przykrywając pagórki z góry zlodowacenia.

Według czcionki fizyczno – geograficznej Augustów leży na Pojezierzu Litewskim, w zachodniej części Równiny Augustowskiej. Miasto zlokalizowane jest nad rzeką Nettą, na zachodnim skraju Puszczy Augustowskiej. Puszcza Augustowska jest jednym z popularnych kompleksów leśnych w Polsce. Zajmuje powierzchnia ok. 100 tyś. ha i otacza Augustów z trzech stron: od północy, południowej i wschodu. Warta jestááááááááácácágágálátálálálálátálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálá

W Puszczy Augustowskiej dominują drzewa iglaste: sosna i świerk, olejki eteryczne i fitycydy. Czynniki te schodzą bakteriobójczo, normalizują ciśnienie i rytm serca.

Netto drzew iglastych (sosna, świerk, modrzew) w Puszczy Augustowskiej konto również brzozy, klony, graby, lipy i inne.

Można przez myślić, że las jest po prostu zbiorowąt drzew. W tym celu jednak zobacz, jak bardzo niesłuszny byłby taki pogląd. Las to także „dom” wiele zwierząt, Puszczy Augustowskiej jest ich bardzo wiele. Odpowiedniki do: jelenie, sarny, dziki, głuszce, cietrzewie, lisy, kuny, łasice i wiele innych.

Jest wszystko wiele zwierząt chronionych gatunkową. Najważniejsze z nich to: łabędź głuchy, puszczyk, puchacz, jeż, bóbr, zimorodek, słowik rdzawy, wiewiórka, kruk, rybołów, myszołów, zaskroniec, perkoz, kormoran czarny, ryś i wiele innych.

Takie bogactwo zwierzyny łownej i pt. Wyemitowane wykwitnie owocowych, rybołówstwo czy foto- safari.

Wiosną w augustowskich lasach spacerować można po fioletowych dresach przylaszczek przetykanych białymi zawilcami. B) Jagody, poziomek, żurawin czy dzikich malin. Amatorzy grzybobrania też nie narzekać. W lasach jest mnóstwo gatunków grzybów m.in .: borowiki, podgrzybki, kurki, maślaki, zielonki- do tylko nielicznej jakości.

W związku z tym, że: wilcze łyko, lilię złotogłów, sasanki, widłak, cis pospolity i wiele innych.

Wody stanowią jedną z głównych atrakcji regionu północno – wschodniej Polski. Region ma 55 jezior, których łączna powierzchnia wynosi 3855,05 ha. Region Augustowszczyzny leży w dolinie Biebrzy. Zbiorniki wodne są pochodzenia polodowcowego i większość jezior ma kształt rynnowy, czyli niedużą powierzchnię i są stosunkowo głębokie, mają przeważnie kierunek równoleżnikowy. Zasilane są przez rzeki i źródła a w mniejszym stopniu zaś przez wody opadowe.

Główną rzeką przepływającą przez Augustów jest rzeka Netta o długości 10 km, która jest główną linią dopływu wód. Do mniejszych rzek regionu należą: Klonownica (najkrótsza rzeka w Europie 0,5 km), Blizna, Szczeberka, Rospuda, Czarna Hańcza, Olszanka. Wszystkie te rzeki wraz z jeziorami i Kanałem Augustowskim tworzą doskonałe szlaki wodne wykorzystywane przez żeglarzy, kajakarzy i wędkarzy oraz regularną żeglugę.

Wody są czystsze niż w innych regionach kraju. Ma na to wpływ szata roślinna, przepływ substancji zanieczyszczających filtrowanych przez roślinność, ale i słabo rozwijający się przemysł. Może nie są krystaliczne, ale wystarczająco czyste dla wybrednych pod tym względem gatunków ryb – węgorza i sielawy, a w niedalekich Serwach – siei i stynki. Cierpliwi miłośnicy wędkarstwa mogą złowić karpia, leszcza, szczupaka, płoć, karasia, lina, suma, ukleję itp.

Powiat Augustowski …

… położony jest w północno – wschodniej części Polski w województwie podlaskim, zajmuje powierzchnie 1658 km2, którą zamieszkuje ok. 60 tys. osób. W jego skład wchodzą miasto Augustów, miasto i gmina Lipsk oraz gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka, Płaska i Sztabin. Do podstawowych atutów tej części kraju należą: zróżnicowany krajobraz polodowcowy, rozległe lasy, niska gęstość zaludnienia oraz interesujące pomniki dziedzictwa kulturowego. Teren ten to jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych Polski, przyciągający wielu turystów. Miasta i gminy należące do powiatu augustowskiego posiadają wyjątkowe walory przyrodnicze, turystyczne i uzdrowiskowe, które umożliwiają uprawianie różnorodnych form turystyki aktywnej (wycieczki rowerowe, krajobrazowe, żeglarstwo, kajakarstwo, windsurfing) i wiejskiej (agroturystyka, ekoturystyka). Ponadto w Augustowie znajduje się jedyny w Polsce profesjonalny wyciąg elektryczny narciarstwa wodnego.
Na terenie powiatu istnieje 10 rezerwatów przyrody, 55 jezior oraz Kanał Augustowski łączący dwa systemy wodne rzek Wisły i Niemna.Licznie występujące jeziora z niezwykle bogatą linią brzegową są charakterystyczną cechą Ziemi Augustowskiej. Położone wśród lasów, tworzą wraz z łączącymi je rzekami oraz Kanałem Augustowskim malownicze szlaki turystyczne i doskonałą bazę do uprawiania sportów wodnych.
– 48 obiektów (hotele, pensjonaty, schroniska, stanice, campingi, sanatoria, pola biwakowe) – związki ponad 7 tys. miejsc noclegowych. Bardzo aktywny na powiecie augustowskiego rozwija się agroturystyka. Działalność cieszy ok. 80 gospodarstw, posiadających łącznie ponad 900 miejsc noclegowych. W realizacji poza siedzibą wielu atrakcji, np. kuchnia regionalna, ogniska i kuligi itp.