DRUŻYNA

NASZE PRIORYTETOWE CELE:

 

 •  Będziemy nieustannie pracowali nad podnoszeniem poziomu augustowskiej siatkówki,

 

 •  Będziemy budowali system szkolenia w „AKADEMII SPORTÓW DRUŻYNOWYCH”  we wszystkich kategoriach wiekowych,

 

 •  Będziemy pracowali nad atrakcyjnością widowisk sportowych,

 

 •  Będziemy doskonalili już sprawdzone formy działania,

 

 •  Będziemy organizowali imprezy sportowe, za priorytet przyjmując bezpieczeństwo widzów i zawodników.

   

„MISJA” UKS CENTRUM ODNOŚNIE SEKCJI MŁODZIEŻOWYCH:

 

 • Tworzenie profesjonalnego programu edukacyjno – sportowego,

 

 •   Popularyzowanie wśród młodzieży aktywnego spędzania czasu wolnego, poprzez uczestnictwo w obozach sportowych, treningach i rozgrywkach ligowych,

 

 •   Promocja sportu, a w szczególności gier zespołowych, wśród augustowskich dzieci i młodzieży,

 

 •   Szerzenie idei FAIR PLAY wśród młodych ludzi,

 

 •   Nauka współzawodnictwa sportowego poprzez udział w oficjalnych rozgrywkach,

 

 •   Zapobieganie patologiom społecznym i uzależnieniom.